L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mill-14 sal-20 ta’ Awwissu 2017


It-Tnejn 14 t’Awwissu: Jkun Leljlet il-festa tat-Tlugħ is-Sema ta’ Marija Santissima. Il-Quddiesa tas-6.30pm tkun tgħodd għal l-għada.

It-Tlieta 15 t’Awwissu: Festa ta’ Tlugħ is-Sema ta’ Marija Santissima. Il-quddies ikun bħal tal-Ħadd – fis-7.00am, fid-9.00am,fil-11.00am u fis-6.30pm.

L-Erbgħa 16 ta’ Awwissu: Jum il-Vokazzjonijet, iż-Zgħażagħ u t-Tfal. Quddiesa fis-6.30pm.  Janimaw il-Katekisti,  tal-MUSEUM u l-Grupp Mother and Child. It-tfal kollha bniet u subien mistiedna jiġu jipparteċipaw f’din il-quddiesa. Napprezzaw ħafna jekk magħhom iġibu xi ftit preserves biex jitqassmu lill-familji fil-bżonn tal-parroċċa. Wara il-quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-tfal li twieldu mis-sena l-oħra sal-festa. Il-Kummissjoni Familja diġa qassmet l-inviti imma jekk hawn xi familja li għadhom ma rċevewx invit jistgħu jieħdu wieħed mis-sagristija.

Il-Ħamis 17 t’Awwissu: Ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am.
Jum l-Għaqdiet u l-Gruppi. Fis-6.30pm quddiesa. Janimaw il-Moviment tal-Fokloari, l-Istilel u s-Sorijiet tal-Qalb ta’ Ġesu u l-Grupp Romol.

Il-Ġimgħa 18 t’Awwissu: Jum il-Familja. Fis-6.30pm quddiesa. Tanimaw il-Kummissjoni Familja li bagħtet l-inviti lil dawk il-koppji li għandhom xi anniversarju speċjali. Jekk hawn xi koppji li ma rvewex invit u għandhom xi anniversarju speċjali jistgħu jieħdu invit mis-sagristija.

Is-Sibt 19 t’Awwissu: Wara l-quddiesa tas-6.30pm issir il-Lejla Sajfija fi Pjazza 7 ta’ Lulju. Kulħadd mistieden.

Il-Ħadd 20 t’Awwissu: Lejlet il-Festa Liturġika ta’ San Piju X. Fil-quddiesa tas-6.30pm jingħad l-Ewwel Għasar.

It-Tnejn 21 t’Awwissu: Il-festa Liturġika ta’ San Piju X. Ikun hawn Jum ta’ Adorazzjoni fil-knisja minn wara l-quddiesa tat-8.30am sa’ qabel il-quddiesa tas-6.30pm u tinghata l-Barka Sagramentali. Fil-quddiesa tas-6.30pm jingħad it-Tieni Għasar. Fis-sagristija hemm karta bil-ħinijiet biex min jista joffri xi ħin biex jiġi jgħamel ftit tal-ħin quddiem Ġesu’ Sagramentat Espost jikteb ismu fis-sagristija. Dak inhar il-Kappella tal-Adorazzjoni ma tiftaħx.


 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)