L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mit-23 sad-29 t’Ottubru 2017


Il-Ħadd 22 ta’ Ottubru: Il-Kummissjoni Parrokkjali Familja se terġa tieħu ħsieb il-quddiesa tal-familja li ssir kull nhar ta’ Ħadd fid-9.00am. Il-katekisti se jgħinu lit-tfal biex jifhmu aħjar l-Evanġelu tal-ġurnata. Il-ġenituri huma mħeġġa li jġibu t-tfal għal din il-quddiesa u jidħlu mill-bidu tal-quddiesa fis-sala parrokkjali. Wara l-omelija t-tfal jinħarġu fuq l-altar biex ikomplu jieħdu sehem fil-quddiesa.
 
It-Tlieta 24 ta’ Ottubru - Il-Kummissjoni Familja Parrokkjali tagħna se torganizza Pellegrinaġġ Marjan fil-Kappella tal-Kunċizzjoni f’Bengħajsa. Tluq minn quddiem il-knisja fis-6.30pm. Il-prezz tat-trasport, l-ikel u x-xorb hu ta’€6. Intom ġentilment mitluba tinkitbu fis-sagristija.
 
Il-Ħamis 26 ta’ Ottubru: Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am
 
Il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru: Il-knisja tiftaħ fit-2.45pm u fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina.
 
Nhar il-Ħamis 2 ta’ Novembru ser issir il-Ħarġa għal kulħadd organizzata mill-Kummissjoni Djakonija. Din il-ħarġa se tkun flok il-ħarġa tas-soltu. Ser immorru s-Seminarju tal-Virtu, ir-Rabat, fejn ikollna quddiesa u adorazzjoni. Nitilqu fid-8.45am. Prezz €9 inkluż il-kafe u t-trasport. Min jixtieq jiġi jinkiteb fis-sagristija. 


 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)