L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mil-21 sas-27 ta' Mejju 2018


  

 

It-Tlieta 22 ta’ Mejju fis-7.15pm Laqgħa tal-Grupp Karizmatiku fis-sala parrokkjali.

L-Eerbgħa 23 ta’ Mejju: Fis-7.00pm Jingħad ir- Rużarju fil-beraħ ħdejn il-Klabb tal-Boċċi mill-membri tal-Legion Of Mary.

Il-Ħamis 24 ta’ Mejju: Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am.

Il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju: fil-5.30pm  il-bniet li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina jiltaqgħu fil-qasam tal-Museum fi Triq Ġjaċinti, biex jaraw film dwar San Domenico Savio mas-subien. Fis-7.30pm laqgħa ta’ talb immexxija minn Fr. Hayden Williams. Waqt il-laqgħa jinġabru għotjiet tal-ikel. Aktar dettalji fuq in-notice board.

Ser jitwaqqaf grupp ġdid għall-addolexenti minn 12 sas-16 il-sena. Se jkollom attivitajiet differenti mmexxija minn Youth Leaders. Dawn se jiltaqgħu it-Tlieta mis-6.30pm sas-7.30pm kull ħmistax. Il-ġenituri huma mħeġġa jgħidu lil uliedhom. L-ewwel laqgħa se tkun nhar it-Tlieta 22 ta’ Mejju. Dawn il-laqgħat huma miftuħa kemm għat-tfajliet u ġuvintur.

Se jitwaqqaf ukoll grupp ta’ żgħażagħ minn 16 ‘l fuq aktar tard f’Ġunju.

Il-Kummissjoni Djakonija se torganizza Ħarġa Kulturali nhar it-Tlieta 5 ta’ Ġunju. Quddiesa San Lawrenz il-Birgu. Inżuru l-Palazz tal-inkwiżitur. Coffee Break fis-sala tal-Mużew Marittimu. Nitilqu minn quddiem iz-zuntier fit-8.30am.

Se tiġi organizzata Pasta Night għaż-żgħażagħ minn 16 il-sena ‘l fuq fiċ-ċentru parrokkjali nhar il-Ħamis 28 ta’ Ġunju fis-7.30pm. Se ikollna DJ.

Pellegrinaġġ Djoċesan għal Lourdes bejn is-16 u l-20 ta’ Lulju. Min jixtieq jiġi jkellem lill-kappillan.

 

  


 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)