L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mid-19 sal-25 ta’ Ġunju 2017


Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju: Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju: Festa tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesu’ – Il-knisja tiftaħ fit-2.45pm u tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina. Wara l-knisja tibqa miftuħa għall-adorazzjoni  animata sal-quddiesa tas-6.30pm.

Il-Kummissjoni Parrokkjali Familja tinforma lil kulħadd li l-ispjega tal-Vanġelu ghat -tfal waqt il-quddiesa tal-Ħadd tad-9.00 ta’ fil-għodu se ssir sal-Ħadd 25 ta’ Ġunju u mbagħad nibdew f’Ottubru bħas-soltu. Nirringrazzjaw lill-katekisti kollha li jagħmlu din il-ħidma mat-tfal.


 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)