L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mil-15 sal-21 ta' Jannar 2018


Nhar it-Tlieta 16 ta’ Jannar: Fis-7.15pm issir il-laqgħa tal-Grupp Kariżmatiku fis-Sala parrokkjali.
 
Il-Ħamis 18 ta’ Jannar: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am.
 
Il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar: Fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina.
 
Il-Ħadd 21 ta’ Jannar: 6.30pm Quddiesa li fiha l-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna se jaħtar lil Fr. Joe Mizzi bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna fil-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu. Fr. Joe Mizzi jixtieq jistieden lil kulħadd għal din il-quddiesa. Għal din l-okkażjoni għandna bżonn weraq tal-belladonna biex inżejnu l-knisja. Min jista’ joffri minn dawn il-weraq jista’ jġibhom il-knisja bejn nhar it-Tnejn u nhar l-Erbgħa. Grazzi.
 
Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Knejjes ser issir Servizz Ekumeniku nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla. Imexxi l-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna.
 
Il-ġabra speċjali li saret nhar il-Ħadd għall-bżonnijiet tal-knisja kienet ta’ €806. Grazzi.


 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)