L-aħħar aġġornamenti


 

Abbonament newsletter

 

 


 Tista 'tabbona magħna biex tir ċ ievi newsletter tal-parro  ċċ a u informazzjoni oħra billi tikklikkja      Ħawn 

 

Tista tikklikja   Ħawn biex twaqqaf l-abbonament

 


 


 

Avviżi mit-12 sat-18 ta' Marzu 2018


  

Grazzi tal-merħba fit-tberik. Mall-avviż tat-tberik issibu formola biex timlewha bid-dettalji tal-persuni li jgħixu fid-dar. Nitlobukom timlewha qabel ma jiġi l-Kappillan. Grazzi tal-koperazzjoni.

Mit-Tnejn 12 sas-16 ta’ Marzu fis-7.00pm, l-Kummissjoni Familja se torganizza Tahditiet tar-Randan għall-miżżewġin,ġenituri u għarajjes fil-knisja parrokkjali. Kelliem Patri Josef Pace, O.F.M. Konv. Fl-istess ġranet u ħin ser isiru laqghat għat-tfal kollha fiċ-ċentru parrokkjali. Dik il-ġimgħa t-tfal ma jkollomx duttrina. Jittella rigal lit-tfal kuljum.

It-Tlieta 13 ta’ Marzu - l-Kummissjoni Djakonija se torganizza Coffee Morning b’differenza. Quddiesa tat-8.30am fil-parroċċa u wara nidħlu fis-sala fejn ikollna ħsieb spiritwali mill-kappillan u wara nieklu xi ħaġa flimkien. Il-prezz hu ta’ €8. Aktar dettalji fuq in-notice board. Min ġej għandu jixtri l-biljetti mill-helpers tad-Djakonija.

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu - Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu - fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina.
Fis-6.00pm Via Sagra fil-knisja.

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu - fil-quddiesa tad-9.00am se ikollna lil Sr. Anne li se taqsam magħna l-esperjenza tagħha dwar il-ħidma li qed tagħmel flimkien ma’ tim ta’ volontari fis-Sirja.

Ikla tal-parroċċa nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu fis-7.30pm f’La Carubia Restaurant, M’Xlokk. Booking mis-sagristija.

L-Erbgħa 21 ta’ Marzu - Ċelebrazzjoni Penitenzjali. Fis-6.30pm quddiesa u wara jkun hemm saċerdoti għall-qrar.

Fuq wara tal-knisja hemm il-qfief biex jinġabar ikel priservat għall-familji fil-bżonn tal-parroċċa.

Il-ġabra speċjali li saret nhar il-Ħadd kienet ta’ €1064. Grazzi lil kulħadd.

  


 

 

Click to change language.

Pope Francis 1


Cardinal Jorge Mario Bergoglia has taken the name of Pope Francisco. According to The Catholic News, Bergoglia was born on December 17, 1936 in Buenes Aires, Argentina. He studied at the Theological Faculty of San Miguel, where he received his licentiate in philosophy. He was ordained for the Jesuits on December 13, 1960, speaks Spanish, Italian and German. 

NOTICE BOARD

(Place mouse on text to pause)